หน้าแรก > Uncategorized > อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

มิถุนายน 19, 2010 ใส่ความเห็น Go to comments
Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
 1. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 10:37 am

  ให้นักเรียน บอกความหมาย ของ E-mail มาพอสังเขป

 2. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 10:54 am

  การรับ-ส่งข้อตวามในลักาณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 3. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 10:58 am

  ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ

 4. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 10:59 am

  การรับ-ส่งข้อความทั้งรูปภาพเเละเสียง

 5. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:00 am

  การรับ-ส่งจดหมาย ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ ในลักษณะจดหมาย

 6. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:00 am

  ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network)

 7. กนกพร จำปี ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:00 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียง วีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่ง

 8. นายศุภกฤษณ์ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:01 am

  การสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

 9. นายปัญญา ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:02 am

  การสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์

 10. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:02 am

  ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal)

 11. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:02 am

  การรับ-ส่งจดหมาย ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ ในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางการรับ-ส่ง

 12. อมรเทพ ผกาศรี ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:03 am

  E-mail หมายถึงการรับส่งข้อความ รวมทั้งรูปภาพ-เสียงวีดีโอ

 13. ซุ้ม วังด้ง ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:04 am

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่ง

 14. อัสนัย มุยเ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:04 am

  E-mail หมายถึงการรับส่งข้อความ รวมทั้งรูปภาพ-เสียงวีดีโ

 15. อภิชาติ ปรางจันทร์
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:06 am

  การรับ ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียง วีดีโอ) ในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น เส้นทางในการรับ ส่ง

 16. จีรวัฒน์ ทองหลาง ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:06 am

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป

 17. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:06 am

  การประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation)

 18. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:08 am

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet)

 19. จริยา หล่ำวรรณะ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:08 am

  คือการรับ-การส่งขอความ(รวมทั่งรูปภาพ เสียงวีดีโอ )ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เขื่อข่ายอินเทอร์เน็ต
  เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งขอความ

 20. อัสนัย มุยเจริญ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:08 am

  การรับ ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียง วีดีโอ) ในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น เส้นทางในการรับ ส่ง

 21. วิยะดา บุตรเพชร ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:09 am

  คือการรับ-การส่งขอความ(รวมทั่งรูปภาพ เสียงวีดีโอ )ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เขื่อข่ายอินเทอร์เน็ต
  เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งขอความ

 22. ทัศณีย์วรรฌ ทองสุก ม2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:09 am

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมากที่สุด

 23. ฐิติมา จูสวัสดิ์ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:10 am

  E-mail หมายถึง การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียงและวีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่ง ใช้เวลาไม่นาน(หน่วยเป็นนาที) การใช้ E-mail จะต้องมี E-mail Address เพื่อระบุปลายทางในการรับส่ง

 24. กฤษดา คาผูก ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:11 am

  อีเมล์, E-Mail, Electronic Mail หรือ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่ง

 25. ด.ญ.ทิพรัตน์ ไชยยศ
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:12 am

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร

 26. นายภูมิพัฒน์ เจริญผล ม.2 ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:12 am

  การลับข้อความ(รวมทั้งรูปภาพเสียงวีดิโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์ ในเส้นทางในการลับ-สง
  ใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน(หน่วยเป็นนาที)

 27. นุชนาฎ สามบุญชื่น ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:13 am

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address

 28. เบญจวรรณ บ่อแร่ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:14 am

  E-mail หมายถึง การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียงและวีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่ง ใช้เวลาไม่นาน(หน่วยเป็นนาที) การใช้ E-mail จะต้องมี E-mail Address เพื่อระบุปลายทางในการรับส่ง

 29. ไตรเทพ คงวิเศษวัฒนา ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:14 am

  การรับ ส่งข้อความ (รวมทั้งรูปภาพ เสียง วีดีโอ) ในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็น เส้นทางในการรับ ส่ง

 30. สุพัฒตรา โกเขื่อนขันธ์ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:15 am

  การรับ-กราสงข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียง วีดีโอ) ในลักษณะจดหมาย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเส้นทางฬนการรับสง

 31. พิกุลแก้ว ดาวเรือง ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:15 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั่งรุปภาพ เสียง วีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เคืรอข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน(หน่วยเป็นนาที)การใช้ E-mail จะต้องมีE-mail Addressเพือระบุปลายทางในการรับ-ส่งลักษณะเดียวกับชื่อ-ที่อยู่ในการรับส่งจดหมาย

 32. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:16 am

  ความหมายของ E-mail

  อี-เมล์ (e-mail)

  ความหมาย
  ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก

 33. นางสาวจรรยา แซ่ตั่ง
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:17 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาwและเสียงวีดีโอในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือค่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเส้นทางในการรับ -ส่ง

 34. หัทยา เตยั้ง ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:17 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั่งรุปภาพ เสียง วีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เคืรอข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน(หน่วยเป็นนาที)การใช้ E-mail จะต้องมีE-mail Address

 35. มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:18 am

  การรับ-ส่งข้อความในลักษระจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 36. ฐิติมา จูสวัสดิ์ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:19 am

  E-mail หมายถึง การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียงและวีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่ง ใช้เวลาไม่นาน(หน่วยเป็นนาที) การใช้ E-mail จะต้องมี E-mail Address เพื่อระบุปลายทางในการรับส่ง ลักษณะเดียวกัน

 37. นายฤทธิพล ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:19 am

  การสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

 38. วัชพล ชุติธรรม ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:19 am

  E-mail คือ จดหมาย โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร

 39. กาญจณ ม่วงแจ่ม ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:20 am

  E-mail หมายถึง การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียงและวีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่ง ใช้เวลาไม่นาน(หน่วยเป็นนาที) การใช้ E-mail จะต้องมี E-mail Address เพื่อระบุปลายทางในการรับส่งได้ดี

 40. ฤทธิพล ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:21 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั่งรุปภาพ เสียง วีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เคืรอข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน(หน่วยเป็นนาที)การใช้ E-mail จะต้องมีE-mail

 41. ด.ญ.อารียา เฮงประสิทธิ์
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:21 am

  E-mail คือ เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อสารกันผ่านทางคอมพิวเตอร์

 42. ชุลีพร ทาทอง ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:21 am

  E-mail หมายถึง การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียงและวีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่ง ใช้เวลาไม่นาน(หน่วยเป็นนาที) การใช้ E-mail จะต้องมี E-mail Address เพื่อระบุปลายทางในการรับส่งได้ดีเยี่ยม

 43. ณัฐพงษ์ ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:22 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั่งรุปภาพ เสียง วีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เคืรอข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน(หน่วยเป็นนาที)การใช้ E-mail

 44. นายศราวูฒิ wอชู ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:22 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปภาwและเสียงวีดีโอและข้อมูลในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือค่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเส้นทางในการรับ -ส่ง

 45. วัชพล ชุติธรรม ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:23 am

  การรับ-ส่งขอความ(รวมทั้งรูปภาพ เสียง วีดีโอ)

 46. ด.ญ.ทิพรัตน์ ไชยยศ
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:23 am

  E-mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 47. อารียา ม.2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:24 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั่งรุปภาพ เสียง วีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เคืรอข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน(หน่วยเป็นนาที)การใช้ E-mailได้

 48. ปรีชา อาวรร์จิตร์ ม2
  มิถุนายน 23, 2010 ที่ 11:33 am

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั่งรุปภาพ เสียง วีดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เคืรอข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน(หน่วยเป็นนาที)

 49. สันติภาพ เหนียวแก้วป5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:03 pm

  การรับ-ส่งข้อความ รวมเสียงวีดีโอ

 50. ประสพชัย เก็งแป๊ะ
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:04 pm

  การส่งภาพเสียงวีดีโอ

 51. สันติภาพ เหนียวแก้วป5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:06 pm

  การรับส่ง เสียงวีดีโอ

 52. ศิริชัย อินวิเศษ ชั้นป.5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:13 pm

  การับ-ส่งข้อความ(รวมทั่งรูปภาพ เสืยง วีดีโอ)ในลักษณะจุดหมาย โดยใช้เคืรอข่ายอินเทอร์เน็ต

 53. กิตติกร แก้วสกุล 5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:13 pm

  การรับส่งข้อความรวมทั้งรุปภาพเสียงวีดีโอในลักษณะจดหมายโดยใช้เคืรอ

 54. ณัฐวุฒิ สุขสำราญ ป.5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:18 pm

  อีเม-เมล์ คือ การส่งจดหมายทางอิเล็กทอรนิกส์

 55. รุ่งศรีศิริ ร่มโพธิ์รีย์ ป.5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:20 pm

  การรับ-ส่งข้อความ ( รวมทั้งรูปภาพ เสียง วีดีโอ ) และข้อมูลในลักษณะจดหมาย

 56. ทวีศักดิ์ คงวงค์ ป.5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:20 pm

  น่าถึ้งมากเลยนะครับนี่ที่มนุษย์คิดอะไรเเบบนี้ได้ด้วย

 57. พิชัย สามบุญชื่น ป5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:24 pm

  E-mail คือจดหมายอิเลิกทรอนิกส์ หรือ ไปรษณ์อิเลิกทรอนิกส์

 58. ด.ช.ฐานากร ขำจา ป5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:26 pm

  การับ สง่ข้อความ

 59. ด.ญน้ำผึ้ง เหนียวเเก้ว ป.5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:27 pm

  การรับ-ส่งข้อความ(รอมทั้งรูปภาพเเละเสียเพลง)ในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเส้นทางในการรับ-ส่งใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน

 60. ชยพล มากลัด ป.5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:27 pm

  การรับ-ส่งข้อความ(รวมทั้งรูปเสียงและวีดีโอ) ในลักษณะจดหมายโดยใช้เคืรออินเทอร์เน็ต

 61. ด.ญชลดา ชีชวง ป. 5/1
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:28 pm

  คอมพิวเตอร์มีประโยชน์หลากหลาย เช่น
  ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ค้นหางานได้ง่าย สะดวกสบาย ทั้งส่งข้อความ ส่งรูปภาพ เขียนจดหมาย เล่นวีดีโอ เล่นเกมส์ ดูหนัง เป็นต้น ย่อมาจาก electronic mail แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์

 62. ด.ญ ลัดดาวัลย์ กล้าหาญ
  มิถุนายน 25, 2010 ที่ 1:28 pm

  E-MAI จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับ-ส่งข้อความ รวมทั้งภาพ เสียง

 63. สันติภาพ เหนียวแก้วป5/1
  มิถุนายน 28, 2010 ที่ 10:06 am

  ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 64. ประสพชัย เก็งแป๊ะ ป5/1
  มิถุนายน 28, 2010 ที่ 10:10 am

  ด้วยระบบอินเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 65. ฐานากร ขำจา ป5/1
  มิถุนายน 28, 2010 ที่ 10:12 am

  ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ทุเครื่อง ทุกระบบ สามารติดต่อสือสานกันได้

 66. ศิริชัย อินวิเศษ ชั้นป.5/1
  มิถุนายน 28, 2010 ที่ 10:12 am

  E-MAI จดหมายอิเลิกทอนิกส์ การรับ-ส่งข้อความ รวมทั้งภาพ เสียง วีดีโอ

 67. กิตติกร แก้วสกุล 5/1
  มิถุนายน 28, 2010 ที่ 10:18 am

  การรับส่งข้อความรวมทั้งรูปเสียและวิดีโอในลักษณะจดหมายโดยใช้เคืรออินเทอร์เน็ต

 68. วัชพล ชุติธรรม ม.2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:00 pm

  ปวีณา คั้งยัง

 69. ด.ญ.วิมลศิริ บุญประสิทธิ์ 5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:09 pm

  ช่วยการรับส่งทางอินเตอร์เน็ตและการนำความรู้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 70. ด.ญ.วิมลศิริ บุญประสิทธิ์ 5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:13 pm

  ช่วยการรับส่งทางอินเตอร์เน็ตและการนำความรู้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเฉพาะเวลาจำเป็นที่เราต้องการ
  และให้ลูกนำไปใช้ตามที่ต้องการ

 71. ด.ช.บรรจง ทองหลาง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:15 pm

  emaiจดหมายอิเลิกทอนิกส์ การรับ-ส่งข้อความ รวมทั้งภาพ เสียง วีดีโอ

 72. รัชนก ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:15 pm

  เรียกว่าE – Mail การรับ ส่งข้อความในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 73. ศยามล หมอทรัพย์ ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:15 pm

  เรียกว่าE Mail การรับ ส่งข้อความในลักษณะจดหมายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 74. ประภัสสร สระศรี 5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:16 pm

  ช่วยให้ผู้ใช่อินเทอร์เน็ตรู้จากการส่งข้อความ

 75. ณัฐรินทร์ ป.5
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:20 pm

  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายหลายเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยง

 76. ปวีณา คั้งยัง 5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:21 pm

  ช่วยให้ผู้ใช่อินเทอะเน็ตรู้จัก

 77. กฤติยาณี รุนนุช ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:22 pm

  ช่วยส่งเสริมให้เรามีความรู้มากขึ้น

 78. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:23 pm

  E-mail หมายถึง เครือข่ายที่ส่งกันโดยผ่านคอมพิวเตอร์

 79. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:27 pm

  E-mail หมายถึง เป็นระบบเครือข่าย

 80. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:28 pm

  E-mail หมายถึง เป็นข้อความ

 81. อัจฉรา มณเฑียรเภา
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:28 pm

  ทำให้เราเรียนเก่ง และรู้เกี่ยวกับข้อมูล

 82. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:29 pm

  E-mail หมายถึง เป็นข้อความที่ส่งมา

 83. อัจฉรา มณเฑียรเภา
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:29 pm

  ทำให้เราเรียนเก่ง

 84. เสาวนีย์ ผกาศรี ป. 5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:29 pm

  เป็นเส้นทางรับ-ส่ง ข้อความ

 85. ศยามล หมอทรัพย์ ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:30 pm

  มีการส่งข้อความได้

 86. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:31 pm

  E-mail หมายถึง เป็นข้อความที่ส่งมาเพื่อความรู้ในการเรียน

 87. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:32 pm

  E-mail หมายถึง เป็นข้อความที่ส่งมาเพื่อความรู้ในการเรียนรู้มาก

 88. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:33 pm

  E-mail หมายถึง เป็นข้อความที่ส่งมาเพื่อความรู้ในการเรียนรู้

 89. ด.ช.ต้น ธงทอง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:33 pm

  E-mail หมายถึง เป็นข้อความที่ส่งมาเพื่อความรู้

 90. กมลพรรร อบมาลี ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:36 pm

  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 91. ปริญญา ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:36 pm

  ระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ทุกระบบสามารถติดต่อกันได้

 92. มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:37 pm

  การส่งข้อความต้องไปส่งที่ไปษณี

 93. ด.ช.บรรจง ทองหลาง
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:39 pm

  เพื่อให้ความรู้มากขึ้น และทำให้เราเรียนคอมเก่ง

 94. ด.ช.สหโชค บุตรเพ็ชร
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:41 pm

  เป้นการส่งเพือได้ความหมาย

 95. ศยามล หมอทรัพย์ ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:41 pm

  ไห้ความรูมากขิั้

 96. ด.ช.กิตติพัฒน์
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:43 pm

  ไห้ความสนุก

 97. รัชนก ป.5/2
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:44 pm

  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้วโลก

 98. ด.ช.ธนวัฒน์
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:47 pm

  ให้ความบรรเทิง

 99. ด.ช.ธนวัฒน์
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:48 pm

  ให้ความฉลาด

 100. ดช รัฐธรรมนูญ กายจนภิวัฒน์
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:48 pm

  เราจะได้ความรู้

 101. ด.ช.สหัสวรรษ ตะเภา
  มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:53 pm

  ใช้ในการสื่อสาร

 102. มิถุนายน 29, 2010 ที่ 1:57 pm

  ให้ความรู้ในการเรียนได้

 103. มิถุนายน 29, 2010 ที่ 2:03 pm

  ถ้าอยากรู้ผลต่างๆ เข้าไปค้นหาได้ในอินเทอเนต

 104. กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 12:47 pm

  อินเทอร์เน็ต คือ อะไร

 105. สันติภาพ เหนียวแก้ว ป5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 12:56 pm

  ด้วยระบบอินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 106. กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 12:59 pm

  คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกเคื่รองทุกระบบสามารถติดต่อกันได้

 107. ทวีศักดิ์ คงวงค์ ป.5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:04 pm

  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกัน

 108. ชยพล มากลัก ป. 5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:05 pm

  ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตทุกระบบสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 109. กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:06 pm

  ทุกระบบสามารถติดต่อกันได้

 110. ชยพล มากลัก ป. 5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:09 pm

  ระบบอินเทอร์เน็ตทุกระบบสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 111. กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:10 pm

  สื่สารกันได้

 112. มนู เนียด่องป.6
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:11 pm

  เป็นเส้นทางรับ-ส่งข้อความ

 113. ชยพล มากลัก ป. 5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:12 pm

  ติดต่อสื่อสารกันได้

 114. ชยพล มากลัก ป. 5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:12 pm

  ติดต่อกันได้

 115. ชยพล มากลัก ป. 5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:13 pm

  ติดต่อได้

 116. ด.ญ. ลัดดาวัลย์ กล้าหาญ ป.5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:13 pm

  อินเทอร์เน็ต คือ ให้ความบันเทิง ความรู้ทางด้านต่างๆ

 117. ด.ญ.ชลดา ชีช่วง
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:14 pm

  อินเตอร์เน็ต คือ
  ให้ความรู้ในการเรียนรู้ ต่างๆ รู้ผลอย่างรวดเร็ว Internet ย่อมาจาก Internationational และ Network เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงด้วยกัน
  ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง สามาติดต่อสื่อสารกันได้

 118. กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:14 pm

  อินเทอร์เน็ต คือ สิ่งที่เราสามารถเปิดเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้ ให้ความบันเทิง ตามที่เราต้องการเพียงแค่คลิก มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกเครื่องทุกระบบทั่วโลก

 119. ด.ญ.น้ำผึ้ง เหนียวแก้ว 5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:14 pm

  อินเทอร์เนต คือ ด้วยระบบอินเทอร์คอมพิวเตอร์ทุกเครื่งทุกระบบสามารถสื่อสารติดต่อกันได้

 120. ด.ญ. ลัดดาวัลย์ กล้าหาญ ป.5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:16 pm

  อินเทอร์เน็ต คือ ให้ความบันเทิง ความรู้

 121. เกียรติศักดิ์ ศรีสอาด
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:17 pm

  เป็นระบบ เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่ายที่มีการเชื่อมมโยงเข้าด้วยกันโดยที่ คอมพิวเตอร์ทุุกเคื่รอง
  จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้วฦโลกระบบแตกต่างๆกันก็เชื่อมต่อกันได้

 122. ชยพล มากลัด ป 5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 1:17 pm

  ใช้ในการติดต่อกันและใช้ในการสื่อสารกันได้

 123. ปาล์มชนก ศรีคต ป.5/1
  กรกฎาคม 1, 2010 ที่ 2:01 pm

  อินเทอร์เน็ต คือ Inernet ย่อมาจาก InternationaL และ Network เป็นระบบเคือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายที่มีการเชื่มโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก ระบบแตกต่างกันก็เชื่อมต่อกันได้

 124. ไพลิน ม่วงแจ่ม
  กรกฎาคม 20, 2010 ที่ 1:14 pm

  เคือค่ายนานาชาติเกิดจากหน่วยงานเล็กมากมายมารวมกันเป็นเคือค่ายที่สื่อสารเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร๋์

 125. ด.ช.ศุภศักดิ์สังกะสี
  กรกฎาคม 20, 2010 ที่ 1:18 pm

  อินเทอร์เน็ต คือ ให้ความบันเทิง ความรู้ทางด้านต่างๆ

 126. ด.ช.ศุภศักดิ์สังกะสี
  กรกฎาคม 20, 2010 ที่ 1:19 pm

  อินเทอร์เน็ต คือ ให้ความบันเทิง ความรู้ทางด้านต่างๆ
  อินเทอร์เน็ต คือ Inernet ย่อมาจาก InternationaL และ Network เป็นระบบเคือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายที่มีการเชื่มโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก

 127. ภัทราวดี ศรีดาวเดือน ม.3
  กรกฎาคม 20, 2010 ที่ 1:27 pm

  ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ

 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: